સારંગપુર મંદિર

સારંગપુર મંદિર Salangpur Hanumanji | સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર Salangpur Hanumanji મહારાજ જેને આપણે કષ્ટભંજન દેવ તરીકે ઓળખીએ છીએ કેમ દાદાને લોકો કષ્ટભંજન દેવ કહે છે કારણકે અહીં આવતા ભક્તો ના જ નહીં પરંતુ શ્રદ્ધાથી દુનિયામાં કોઈ પણ સ્થળે બેઠા-બેઠા માત્ર શ્રદ્ધા અને આસ્થાથી દાદાના ધ્યાન માત્રથી તમામ દુઃખ, દર્દ, પીડા દાદા હરી લે છે આલેખ … Read more