રાજકોટ થી સાળંગપુર કેટલા કિલોમીટર

રાજકોટ થી સાળંગપુર કેટલા કિલોમીટર રાજકોટ થી સાળંગપુર 135 કિલોમીટર થાય છે અને આશરે ત્રણ કલાક જેટલો સમય લાગે છે તમારે સાળંગપુર આવવું હોય તો રાજકોટ થી બોટાદ આવવું પડે છે અને બોટાદ થી 10 કિલોમીટર સાળંગપુર થાય છે તો આવી રીતે તમે પહોંચી શકો છો રાજકોટ થી સાળંગપુર સારંગપુર હનુમાન સાળંગપુર હનુમાનજી મંદિર ક્યાં … Read more