અમદાવાદ થી સારંગપુર

અમદાવાદ થી સારંગપુર અમદાવાદ થી સાળંગપુર 142 કિલોમીટર થાય છે જો તમે અમદાવાદથી સાળંગપુર આવી રહ્યા છો તો તમારે સૌથી પહેલા બગોદરા ચોકડી થી વળી જવાનું રહેશે અને બગોદરા થી તમારે સીધું ધંધુકા આવવાનું રહેશે ધંધુકા પછી સીધું બરવાળા આવશે અને બરવાળા થી 20 કિલોમીટર સાળંગપુર છે તો આવો પધારો અને દાદા ના દર્શન કરો … Read more